Una terrina com les de tota la vida però de carn blanca i lleugera com la del conill tendre. L’acompanyam d’una salseta dolça de magranes, que ara n’és temporada i amb la patata poblera hem fet patató, per això hem escrit “patató de patata”, perquè el patató que hi trobaràs i que mullaràs dins la salseta està fet de patata illenca. Sents l’oloreta?